שרותים

Proactive4 – פתרונות BPM חוצי תעשיות

להאצת אספקת פתרון BPM לארגונים וחברות, כדי לספק את הפתרון הנכון והמדוייק, שעונה על הדרישות הספציפיות ומותאם לסביבה העסקית הרלוונטית, אנו מציעים סט פתרונות רוחביים -

פתרונות לניהול קשרי לקוחות

מעקב הזמנות לקוח - Proactive 4 תעודכן בשורות הזמנת לקוח ממערכת המידע הארגונית, תאפשר קליטת שינויים של לקוח למועדי אספקה או כמויות בטופס מובנה, תתריע למקבלי החלטות בכל מקרה של שינוי ותפעיל תהליך ארגוני ע"פ התניות והגדרות ארוע.

בקרת אשראי לקוחות - Proactive 4 תקלוט נתונים פיננסיים מגורם צד ג', עבור לקוחות מוגדרים מראש, ותעדכן את שורת הלקוח. המערכת תתריע למקבלי החלטות בכל מקרה של עדכון פיננסי קריטי ותפעיל תהליך ארגוני מוגדר ע"פ ארוע. (נדרשת רכישת התוכן הפיננסי מצד ג')

תיק יצוא - Proactive 4 תאפשר הקמת ישות משלוח לחו"ל הכוללת את פרטי הלקוח, ההזמנות המשתתפות, פרטי המשלוח, תקשורת אוטומטית מול עמילי המכס, כולל העברת נתונים אוטומטית (תלוי בשיתוף פעולה של העמיל) ומעקב סטטוסים אוטומטי. תתאפשר שליחת מייל ידוע אוטומטי ללקוח, המעדכן אותו בדבר שליחת ההזמנה שלו ופרטי המשלוח. יבוצע מעקב אוטומטי אחר המשלוח (ע"י סנכרון לאתר המשלח) וישלחו התרעות בנקודות מוגדרות מראש במקרים של חריגה מלוחות הזמנים המתוכננים.

תלונות לקוחות - Proactive 4 תאפשר קישור לטופס פתיחת תלונת לקוח. תשלח מייל לאיש הקשר בארגון,תפתח משימות לביצוע ולמעקב, כולל אפשרות להזנת הערות, בחירת פעולות מונעות ופעולות מתקנות, הפעלת תהליכים מתקנים, וציוות משימות מתוזמנות לגורמים רלוונטיים.

פתרונות לניהול שרשרת אספקה (SCM)

אישור הזמנות רכש ספקים - Proactive 4 תאפשר תהליך אישורים פנים ארגוני (work flow) לאישור דרישת רכש ולהפיכתה להזמנת רכש, שליחה אוטומטית לספק הרלוונטי כולל הוספת קבצים נדרשים נוספים (שרטוטים, תקנים), קבלה ותיעוד אישור קריאה ואישור ההזמנה מהספק, כולל התראות תזכורת לספק.

מעקב הזמנות רכש ספקים - Proactive 4 תעודכן בנתוני שורות הזמנת רכש ממערכת המידע הארגונית, תשלח מייל ייעודי לספקים, תאפשר קליטת דיווחי ספק למועדי אספקה וסטאטוס ייצור בפורטל ספקים, תתריע למקבלי החלטות בכל מקרה של חריגה ממועדי אספקה ו/או כמויות מוזמנות ותפעיל תהליך ארגוני מתקן בעת הצורך.

קובץ יבוא - Proactive 4 תאפשר בחירת מספר הזמנות / שורות הזמנה ואיחודם לכדי תיק יבוא. בו יתאפשר מעקב אוטומטי אחר מיקום וסטטוס שילוח ימי ואווירי לפי קבלת עדכונים מהמשלחים בתהליך היבוא, קליטת חשבוניות מהמשלח, תיעוד וניהול התקשורת מול עמיל המכס, עדכון סטאטוסים במערכת , עדכונים במייל למקבלי ההחלטות הרלוונטיים בארגון, העברת מסמכים ואישורים נדרשים ותיעוד הנתונים.

בקרת איכות ספקים (SCAR) - Proactive 4 תאפשר יצירת דוחות פסילה לספק, התראות לספקים ואנשי הביקורת על אי תגובה, טופס למילוי דוח ה – CAR של הספק וקישור לכרטיס המוצר, כולל אפשרות לצפיה במסמכים נלווים (תקנים, שרטוטים). פתיחת הזמנת פסילה במע' המידע הארגונית (תוביל לעדכון מלאי) ומעקב אחר ביצוע תהליכים מתקנים או מונעים לתקלות אלו.

כרטיס ניקוד ספק - Proactive 4 תאפשר איסוף נתונים מהמודולים השונים בדבר ביצועי הספק ברמת השרות, שיתוף פעולה, דיווחים בזמנים נדרשים, דיוק באספקות (כמיות+מועדים), השלכות ביצועי הספק על הארגון, כמו כן, תאסוף את הנתונים המנוהלים במערכת המידע הארגונית, כגון – צבר שנתי, מחזור רכישות וכו'.

פתרונות תפעוליים

משימות עובדים - Proactive 4 תאפשר למנהל לתכנן את תוכנית העבודה החודשית ולצוות משימות לעובדים. העובדים יוכלו לדווח על ביצוע המשימה ולסגור אותה, או לחלופין להעביר אותה למבצע אחר. המערכת תעדכן סטטוסים ותתריע את הגורמים הרלוונטיים ע"פ הגדרות מראש למגוון ארועים וחריגות שונים.

הסמכות ומבדקי עובדים - Proactive 4 תאפשר פתיחת פריט עובד, כולל הגדרת מבדקים חיצוניים/פנימיים, הסמכות, בדיקות, הכשרות וציוד. כמו כן, תיתן אפשרות להגדרת תפקידים, גורמים מסמיכים, תוקף לכל הסמכה ועוד. המערכת תתריע לפני פקיעת תוקף בדיקה/הסמכה לגורם הרלוונטי ותאפשר תיעוד של תוצאות הבדיקה, מועד לבדיקה חוזרת וליקויים שנמצאו.

מבדקי מיכון ותקינה - Proactive4 תאפשר ניהול מועדי מבדקי מכונות, כולל שליחת הודעת דוא"ל אוטומטית מוגדרות מראש לגורם בודק מוסמך (חיצוני/פנימי), כולל תיעוד הממצאים, התפוגה, והמפרטים הרלוונטים.

(MRB) ועדת פסילות פק"ע - Proactive 4 תאפשר פתיחת MRB לפק"ע, תוך משיכת נתוני הפקודה, הרכיבים, הפעולות שנכשלו, הטיפול שיש לבצע, תוך אפשרות להערכת עלויות תיקון וטיפול וציוות משימות לפעולות מתקנות למגוון גורמים בארגון או ספקים ועד לסגירת הדוח כולל תוצאות, מסקנות והחלטות.

טיסות ונסיעות עובדים- Proactive 4 תאפשר פתיחת בקשת עובד לטיסה לאישור גורמים מוגדרים, הזנת פרטים טכניים וכספיים. בסיום הנסיעה תתאפשר קליטת דיווחי הוצאות בחו"ל ותחשיבי אש", לאחר אישורם ע"י הגורמים המוסמכים יווצר קובץ הנה"ח לקליטה במע' המידע הארגונית על מנת חיוב/זיכוי העובד בתשלוש השכר.