המוצר

מה אנחנו עושים ...

Proactive4 מציגה חזון חדש שנותן לארגונים גישה לדיסציפלינות BPM המספקות ניראות ושקיפות מידע לארגון - גילוי, תיעוד, אוטומציה, ושיפור רציף בתהליכים העסקיים, כדי להגביר את היעילות ולהפחית עלויות, תוך שילובם עם שיטות פרואקטיביות לראיית נולד ולתפיסה מונעת משברים.

Proactive4 עוזרת לקבל את ההחלטה הנכונה עם המידע הנכון בהקשר רחב יותר של התהליכים העסקיים והארועים, תוך שיפור יעילות מוכח.

Proactive4 מספקת לארגונים את היכולת להבנת התהליכים העסקיים הפנימיים שלהם, ולסטנדרטיזציה של תהליכים אלו, תוך שימוש באובייקטים גרפיים המשקפים את הקשרים והאינטראקציה בין השותפים השונים (מחלקות, ספקים, לקוחות) הלוקחים חלק בתהליכים המנוהלים.

Proactive4 הנה ערכת BPM אינטרנטית המאפשרת לארגונים

• מיחשוב תהליכי עבודה ידניים קיימים ולהופכם לתהליכים מבוססי אדם אוטומטים ויעילים.

• סנכרון נתונים אוטומטי בתהליכים המשלבים מס' שכבות מידע ומסדי נתונים שונים.

• ביסוס שליטה וניהול טובים יותר על משימות ואירועים תפעוליים.

• התראות יזומות והנפת ודגלים למען מעקב צמוד על תהליכים קריטיים.

• קימום תהליכי עבודה (Work flow) בין המחלקות או בינן לבין גורמים עסקיים חיצוניים להשגת ביצועים טובים ומדויקים יותר.

• תיעוד ומעקב אמין ויעיל, להשוואת ביצועים ולהפקת לקחים.

• סביבה אינטואיטיבית המבטיחה התאמת התהליך האוטומטי לצרכי המשתמשים הספציפיים, במהירות ובקלות. רכיבי תהליך (טפסים, משימות, הודעות, אינטגרציה של מערכות, וחיבורי זרימה) מוגשים באופן ברור ונוחים לישום ולהפעלה.

היתרונות הצפויים משימוש בפיתרונות Proactive4 הם:

• חיפוש מתמיד אחר סטיות בתהליך? חסוך את המאמץ. עם Proactive4, הסטיות והחריגות מובאות לתשומת לבו של המנהל ותופנינה לגורם המתאים לטיפול, על ידי זרימת עבודה שקופה ומבוקרת.

• המנהל מתעדכן אוטומטית בכל תהליך ותוצאה וכך מבטל את הצורך במעקב פעיל מצידו.

• תיעוד של כל שלב בתהליך, מבטיח שליטה ובקרה מלאים, ללא אובדן נתונים.

• הנתונים מתעדכנים ומקושרים באופן אוטומטי למערכת המידע הארגונית.

• מקום מרכזי אחד אליו מדווחים כל הגורמים השונים, על התוצאות הטיפול בחריגות.

• שכבת נתונים נוספת שנוצרת לאור ניהול תקשורת סטנדרטית מול גורמי חוץ (ספקים ולקוחות) ע"י ישום תהליכי שרשרת האספקה.

• מחשוב נהלי חברה ותהליכים ידניים, לכדי תהליכים מובנים.

• צמצום זמני תגובה מול ספקים ולקוחות, תוך צמצום זמן ושגיאות הקלדה.